5 Temmuz 2011 Salı

UNUTMAYIN Adalet Birgün Herkese Lazım Olur !!!!!!

   Anayasanın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2.maddelerinde düzenlenmiş bulunan suçsuzluk karinesi, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini ifade etmektedir. 


Bu karine uyarınca, suçsuz olduğunu varsayılan kişinin suçlu kabul edilmesi için kesin hükümle mahkum olması, mahkumiyet için de fiilin ispatlanması gereklidir. 


Yukarıda ki anayasa maddesinden yola çıkarak, kişiler hakkında yapacağımız yorum ve yargılarda çok dikkatli davranmalıyız.


olaylara bakarken,
* benim desteklediğim siyasi görüş,
* benim beğendiğim kişi veya arkadaş,
* benim tuttuğum takım


iyidir, güzeldir ve suçsuzdur.


ama karşı görüş, sevmediğiniz kişi veya karşı takımlar


kötüdür, yapmıştır, suçludur.


olaylara bakış açımızı adil olma prensibi ile yapabilir ve 


"suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini"


unutmaz isek, en doğrusunu yapmış oluruz.


UNUTMAYIN Adalet Birgün Herkese Lazım Olur !!!!!!


erol ışık 05.07.2011

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...